Č.p. 1626
Názov predmetu: Environmentalistika III. roč. BŠ, LS rozsah: 3-2
Prednáša: prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. počet kreditov: 6
Cvičí: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.

Osnova cvičení LS 2007/08:
1. Výpočtové cvičenie (Znečistenie vody) (19.2.)
2. Výpočtové cvičenie (Znečistenie vody) (26.2.)
3. Výpočtové cvičenie (Znečistenie vody) (4.3.)
4. Výpočtové cvičenie (Znečistenie vody) (11.3.)
5. Exkurzia vo VÚVH resp. MM Team (18.3.)
6. Výpočtové cvičenie (Znečistenie ovzdušia) (1.4.)
7. Výpočtové cvičenie (Znečistenie ovzdušia) (8.4.)
8. Výpočtové cvičenie (Znečistenie ovzdušia) (15.4.)
9. Výpočtové cvičenie (Riziká) (22.4.)
10. Laboratórne cvičenie (Rádioaktivita vody) (29.4.)
11. Laboratórne cvičenie (Rádioaktivita vzduchu) (6.5.)
12. Seminár a zápočet (13.5.)Výber tém na referát