Život katedry


Cena JAVYS za jadrový program 2011

Z našej katedry boli ocenení: Miloš Bajan, Jozef Snopek, Dana Barátová, Roman Skoupý a Jaroslav Holub. Viac informácií o ocenení v dokumente.

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia 2011

sa konala v dňoch 19. – 20. mája v Košiciach. Peter Katrík a Jozef Bokor nám urobili radosť umiestnením na prvom a druhom mieste.

Kompletný zoznam víťazov ČS ŠVK 2011:
http://hep.upjs.sk/~svk2011/vysledky.html

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Dňom 1. mája 2011 vzniká Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU spojením Katedry jadrovej fyziky a techniky a Katedry fyziky.

Diskusná relácia Večer pod lampou (7.4.2011) na tému: Japonsko po troch pohromách

prof. Vladimír Slugeň - Odpoveď na otázku, ako treba vnímať katastrofu v Japonsku a kde hľadať riešenie.


Rekonštrukcia laboratórii v T-bloku 2010/2011

Od jesene 2010 do januára 2011 prebiehala rekonštrukcia RI laboratórií v dvoch etapách a dnes sú priestory ako nové a určite prispejú k pohode pri cvičeniach i pri výskume. Ako to vyzeralo máme zdokumentované ... pozri etapu I a etapu II

Ignác Tóth 75-ročný

Vo februári sme oslávili životné jubileum nášho milého kolegu Ing. Ignáca Tótha. Všetci mu prajeme veľa životného elánu.

Mladý vedecký pracovník

V decembri 2010 sa v rámci umeleckého vystúpenia súboru Technik v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu konalo aj vyhlásenie a ocenenie osobností STU. Jednou z kategórií bola aj Mladý vedecký pracovník, kde na odporúčanie hodnotiacej komisie bolo udelené čestné uznanie Ing. Milanovi Pavúkovi, PhD. za unikátnu realizáciu "in situ" experimentov v nanokryštalických zliatinách.

Foto: Peter Gabovič, Univerzitný časopis SPEKTRUM, Ročník XVII. /XLIX./, Číslo 5.

Cena Aurela Stodolu 2010 (SE)

Do súťaže sa mohli študenti zapojiť záverečnými prácami z oblasti energetiky. SE udelili ceny A. Stodolu a finančné dary po 3 330 eur za najlepšiu diplomovú a doktorandskú prácu a 1660 eur za bakalársku prácu Práce prihlásili vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska a hodnotila ich komisia odborníkov z energetického sektoru.

V 3. ročníku o cenu zabojovalo 36 vysokoškolákov. Komisia, zložená z profesorov STU Bratislava, TU v Košiciach, Žilinskej univerzity a zástupcov SE, sa rozhodla udeliť ceny takto: Gabriel Farkas a Miroslava Smitková z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU za svoje dizertačné práce, Ľuboš Kútny z Elektrotechnickej fakulty ŽU a Jozef Hudák z FEI TU Košice za diplomovú a bakalársku prácu.


Po Novom roku


Zatmenie slnka 4.1.2011

Pozerali sme sa z terasy a z okien niektorí cez zadymené sklíčka, niektorí cez fólie zo starých diskiet, niektorí cez zváračské okuliare a tesne pred vyvrcholením nám pomohol ľahký opar hmly, ktorý umožnil urobiť tieto fotky:

Kapustnica 15.12.2010

Kúpili sme dva nové variče. Už 14. 12. začal náš hlavný "kuchár" doc. Haščík variť kapustnicu a 15.12. už od rána vládol v prípravovni čulý ruch. Všetci sme sa na ňu tešili a každý kto mohol pridal ruku k dielu. Niektorí krájali potrebné suroviny, iní chystali zasadačku a ozdobovali vianočný stromček tak, aby o 13,00 hod. zasadli členovia katedry k slávnostne prestretému stolu a potom sme už vítali hostí zo spriatelených a spolupracujúcich pracovísk a bývalí spolupracovníci a bývalí študenti a aj kolegynka na materskej dovolenke so svojimi ratolesťami. Kapustnica všetkým veľmi chutila. Nezabudli sme ani na tradičný stolnotenisový turnaj, ktorý vyhral prof. Slugeň. Okrem toho si každý mohol vyskúšať hádzať šípky. Atmosféra bola veselá, milá... taká predsviatočná.


Študentská osobnosť Slovenska

Na základe nominácie FEI do súťaže Študentská osobnosť Slovenska šk.r.2009/2010 a na základe rozhodnutia Rady garantov sa umiestnil na prvom mieste v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika Ing. Stanislav Sojak. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR - J.E. Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.

Žiarenie je škodlivé, ale je aj pomocníkom

Prednáška prof. Ing. Marcela Miglieriniho, DrSc. v Alumni klube STU.

Nový zahraničný študent

V školskom roku 2010/2011 pôsobí na našej katedre v rámci programu Erasmus Carcia Melero Francisco Javier.

Cena JAVYS 2010 pre študentov

Z našej katedry boli ocenení: Amine Bouhaddane, Martin Hornáček, Jakub Jakubec, Andrej Slimák a Iveta Bartošová.
Cena JAVYS 2010

Cena Nadácie Jána Korca 2010

Vyhodnotenie projektu podpory talentovaných študentov ceny NJK:
Ocenení boli títo súčasní a bývalí študenti katedry.

Životné jubileum profesora Lipku

sme oslávili 24.9.2010. Blahoželáme!

Katedrovica

Dátum: 2.7.2010

Kapustnica 2009

Miesto konania: Zasadačka KJFT
Dátum: 16.12.2009
Fotogaléria

Kapustnica 2008

Miesto konania: Zasadačka KJFT
Dátum: 17.12.2008
Fotogaléria

Cena Aurela Stodolu 2008 za energetiku

Z našej katedry boli ocenení: Ján Kubačka a Miriama Sačková

Vianočný tenisový turnaj

Dňa 19. 12. 2007 sa konal VII. Vianočný tenisový turnaj učiteľov a zamestnancov FEI. Pár Márius Pavlovič a Igor Grellneth vybojovali 1. miesto v štvorhre. Blahoželáme!

O pohár dekana FEI

Dňa 6. 12. 2007 sa konal basketbalový medzikatedrový turnaj. Naše družstvo v zložení Vladimír Nečas, Vladimír Slugeň, Marcel Miglierini, Stanislav Stanček, Milan Ladzianský a Július Cirák (KF) si vybojovalo druhú priečku. Blahoželáme!

docent Pavlovič Vedcom roka 2007

Dňa 3. 12. 2007 v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu bol nášmu kolegovi doc. Ing. Máriusovi Pavlovičovi za medzinárodný prínos vo vývoji medicínskych urýchľovačov udelený titul Vedec roka 2007 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v kategórii Významný vedecký prínos. Blahoželáme!
Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj udelil

VEDECKO-TECHNICKÉMU TÍMU ODDELENIA NEUTRÓNOVEJ FYZIKY A HOSPODÁRENIA S JADROVÝM PALIVOM

v zložení Ing.Juraj BREZA, Ing. Radoslav ZAJAC, Bc. Zoltán Németh, Bc. Pavol Čudrnák, Bc. Peter Čudrnák, Bc. Michal Pánik pod vedením Ing. Petra DAŘÍLKA,Csc., VUJE, a.s., Trnava Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2007 v kategórii: Vedecko-technický tím roka za vývoj a aplikácie pokročilých metód na riadenie, plánovanie a bezpečnostné analýzy palivových cyklov pre tlakovodné jadrové reaktory VVER-440 pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007 v Bratislave 16. Novembra 2007

Stretnutie absolventov

Stretnutie s prvými absolventmi zamerania Experimentálna elektrofyzika, ktorí ukončili štúdium v roku 1972, sa uskutočnilo dňa 10.11.2007. Stretnutia sa zúčastnili absolventi (viď priložený zoznam) spolu s ich vedúcim ročníka doc. Hozzom a ich učiteľom prof. Lipkom. Stretnutie sa začalo v laboratóriu iónových zväzkov na Vazovovej ulici. Po nostalgických spomienkach na naše "staručké", ale funkčné zariadenie sme si neformálne posedeli v príjemnom prostredí v bývalej fakultnej jedálni (teraz reštaurácia Galileo). Je potešujúce, že títo naši absolventi sa s nami stretávajú od ukončenia pravidelne každých 5 rokov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Kapustnica 2006

Už tradičná KAPUSTNICA sa varila vo veľkých hrncoch na dvoch dvojplatničkách v prípravke zasadačky KJFT. Kuchárom bol Janko Haščík, pomocní kuchári boli všetci, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dielu. Veď pripraviť 40 l kapustnice nie je nič jednoduché, najmä ak sú chute hostí rôzne a treba pripraviť "hot" i "soft" verziu. Pozvaní boli bývalí spolupracovníci, dôchodcovia, partneri z iných organizácií i študenti. Ako vždy, aj teraz bolo v príjemnom prostredí sviatočne vyzdobenej zasadačky veselo a nezabudli sme ani na stolno tenisový turnaj.


Katedra jadrovej fyziky a techniky oslávila 45. výročie svojho založenia
(1. septembra 1961)

Rozhodli sme sa pripomenúť si túto udalosť 20. septembra 2006 slávnostným seminárom v Kočovciach. Program začal slávnostným obedom s príhovorom vedúceho katedry. Pokračovali sme slávnostným seminárom, kde prof. Sitek zaspomínal ako bolo. 45 rokov je dlhá doba. Všeličo sme za ten čas urobili, videli aj zažili. Všeličo sme aj nestihli. Niektorí spolupracovníci odišli, nahradili ich noví. Seminár pokračoval prezentáciami doktorandov o ich činnosti na katedre a prebiehajúcom výskume. Pozdraviť nás prišli aj pán dekan a niektorí naši bývalí kolegovia – Julka Albíniová, Gitka Záchejová, Jožko Dobrovodský a Peter Kováč. Ako to už býva pri takýchto príležitostiach, seminár mal aj príjemné pokračovanie pri sfúknutí 45 sviečok na narodeninovej torte a posedením pri samovare, ktorý má na našej katedre už dlhú tradíciu. V mimoriadne príjemnom prostredí sa ešte dlho pokračovalo v diskusii a pospomínalo veľa toho, čo sa nestihlo na seminári. Ba zazneli aj tóny harmoniky a gitary a zapraskal oheň v krbe.Úspech mladej výskumníčky

Za významné výsledky doc. Ing. Andrey Šagátovej, PhD. dosiahnuté vo výskume a vývoji novodobých polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia pre využitie v modernej digitálnej rádiografii ocenil Klub vedecko-technických žurnalistov SSN pod gestorstvom SAV a Ministerstva školstva SR mladú výskumníčku čestným uznaním Vedec roka SR 2005.