PRACOVNÍCI

Tím pracovníkov katedry tvorí 10 pedagogických pracovníkov, 8 výskumných pracovníkov, 12 doktorandov, sekretárka, tajomníčka a dielenský majster.

Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

Miestnosť: A 514
Telefón: +421 2 602 91 289
E-mail: jan.hascik[at]stuba.sk

Ing. Róbert Hinca, PhD.

Miestnosť: A 510
Telefón: +421 2 602 91 893
E-mail: robert.hinca[at]stuba.sk

prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.

Miestnosť: A 511
Telefón: +421 2 602 91 247
E-mail: jozef.lipka[at]stuba.sk

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

zástupca vedúceho katedry
Miestnosť: A 605
Telefón:+421 2 602 91 167
E-mail: marcel.miglierini[at]stuba.sk
WWW:http://www.nuc.elf.stuba.sk/bruno/

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

Vedúci katedry
Miestnosť: A 502, 607
Telefón: +421 2 602 91 661, +421 2 602 91 753
E-mail: vladimir.necas[at]stuba.sk

doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.

zástupca vedúceho katedry
Miestnosť: A 504
Telefon: +421 2 602 91 106
E-mail: marius.pavlovic[at]stuba.sk

prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.

Miestnosť: A 507
Telefón: +421 2 602 91 663
E-Mail: jozef.sitek[at]stuba.sk

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Miestnosť: A 608
Telefón: +421 2 602 91 821
E-mail: vladimir.slugen[at]stuba.sk
WWW:http://www.nuc.elf.stuba.sk/slugen/

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.

Miestnosť: A 506
Telefón: +421 2 602 91 595
E-mail: andrea.sagatova[at]stuba.sk

Ing. Klement Vitázek, PhD.

Miestnosť: A 602
Telefón: +421 2 602 91 122
E-mail: klement.vitazek[at]stuba.sk
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 4.1.2011