Názov predmetu: Fyzika a technika urýchľovačov I I. roč. IŠ, LS
Prednáša: doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.  
Cvičenia: doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD., Ing. Stanislav Stanček

Prednášky LS 2008/09:

  1. Úvod
  2. Základné pojmy a definície
  3. Základné vlastnosti elementárnych častíc
  4. Relativistické parametre urýchlených častíc
  5. Fyzikálne princípy urýchľovania častíc
  6. Získavanie a formovanie iónových zväzkov