Predmety

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje katedra


Anotácie predmetov:

anotacie_predmetov.doc

Subject annotations:

subject_annotations.doc

Ďalšie informácie k niektorým predmetom:


Témy bakalárskych projektov:

školský rok - 2008/2009