Postgraduálne štúdium

Dňa 7. 2. 2011 bude na KJFT otvorené už po 12. krát PGŠ s témou "Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení", ktorého garantom je doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

Dňa 4. apríla 2011 bude na KJFT otvorený prvý beh PGŠ s témou "Vyraďovanie jadrových zariadení", ktorého garantom je doc. Ing. Ján Haščík, PhD.

Postgraduálne štúdium prebieha v dvoch semestroch, v každom dvomi sústredeniami, záverečnými skúškami a obhajobou záverečnej práce v decembri 2011. Súčasťou oboch kurzov je aj exkurzia do vybraných pracovísk vo Švajčiarsku v trvaní 5 dní.