Popularizačné prednášky

utorok CD300 – 17,00

Organizuje Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva:

 4.10. 2011 Prof. Krempaský Vznik a vývoj vesmíru – Štandardný fyzikálny model
11.10. 2011 Prof. Krempaský

Načo je nám dobrá fyzika? (Fyzika a matematika ako jazyk prírody)

25.10. 2011 Prof. Slugeň Jadrové zbrane (Ako sa dajú objavy vo fyzike tvorivo zneužiť)
15.11. 2011 Doc. Pavlovič Ako nám fyzika v medicíne neničí zdravie