INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUMZaujímajú vás nasledujúce otázky a chceli by ste o nich vedieť viac?

Študujte študijný program ELEKTROTECHNIKA na FEI STU v Bratislave.

Študujte študijný program ELEKTROTECHNIKA na FEI STU v Bratislave.
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2010