KATEDRA JADROVEJ FYZIKY A TECHNIKY


Popularizačné prednášky 2011

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 3.3.2011